(. parodia ), ; , - . , 5 . . . . , ( ). parodia sacra ( ). - (., ., . , . ). . . , . ( . ), ( . ; , . . . . . . ).